Jaalan kotiseutusäätiö

Toiminta

Jaalan kotiseutusäätiö perustettiin vuoden 2007 lopussa.

Säätiön tarkoituksena on säilyttää Jaalan kulttuuriperintöä, sekä vahvistaa Jaalan alueen ja kylien elinkelpoisuutta ja vetovoimaisuutta. Säätiön pyrkimyksenä on myös tehostaa toiminta-alueensa kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa ja edistää kyliensä asukkaiden hyvinvointia.

Säätiön tavoitteena on tukea esimerkiksi Jaalan kulttuurihistoriallisten kohteiden, perinteisten rakennusten ja museoaineiston säilyttämistä sekä tukea eri alueilla ja kylissä sellaisia elinolosuhteita, että ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista.

Säätiö voi tukea myös toiminta-alueeseensa liittyvää tutkimustoimintaa Jaalan eri alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien selvittämiseksi.