Aihearkisto: Yleinen

Apurahahaku

JAALAN KOTISEUTUSÄÄTIÖN APURAHAHAKU 1.-29.9.2017

Jaalan kotiseutusäätiön tarkoituksena on säilyttää ent. Jaalan kunnan alueella kulttuuriperintöä, vahvistaa alueen ja kylien elinkelpoisuutta ja vetovoimaisuutta sekä edistää kulttuuri- ja virkistystoimintaa ja edistää asukkaiden hyvinvointia.

Hakuaika vuodelta 2017 on päättynyt.

Apurahojen hakemisesta lisätietoja saatte arkisin klo 17-18 puhelimitse 040 5095 329/Tuula Mikkola tai sähköpostitse osoitteesta jaalan@kotiseutusaatio.net.

APURAHAT MAISEMAKOHTEISIIN VUOSINA 2016-2017

Yleisten maisemakohteiden kunnostamisesta aiheutuviin kustannuksiin voivat yhdistykset ja yhteisöt hakea apurahaa. Apurahaa hakeva taho selvittää maanomistukset, hankkii tarvittavat luvat suunniteltuihin toimenpiteisiin maanomistajilta, viranomaisilta tai muilta tahoilta sekä huolehtii työn teettämiseen liittyvistä vastuista.

Hakemuksessa on selvitettävä kustannusarvio realistisiin kustannuksiin perustuen, esim. tarjousten perusteella. Apurahaa voidaan myöntää vain maksettaviin kustannuksiin, ei talkootyöhön.

Hakemuksessa on esitettävä perustelut maisemanhoidon tarpeesta ja sen toteuttamisen vaikutuksista yleiseen viihtyvyyteen, matkailuun tai virkistykseen. Hakemuksia otetaan vastaan vuosina 2016 ja 2017 jatkuvasti. Hakemuskaavakkeet sivun alalaidassa. Apurahaa ei myönnetä yksityiskäytössä oleviin maisemanhoitokohteisiin.

APURAHOJEN TILITYS

Aikaisemmat apurahat on tilitettävä 30.8.2017 mennessä. Tilitys on vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä ja liitteenä kopiot maksetuista laskuista tai kuiteista. Tilitykseen tai apurahan käyttötarkoitukseen liittyvissä kysymyksissä yhteys asiamieheen, puhelin 040 5095 329 tai sähköposti: jaalan@kotiseutusaatio.net.

LAAJAKAISTA-APURAHA

Laajakaista-apurahaa voi hakea jatkuvasti. Apurahan määrä on 500 euroa/vakituinen asunto ja 500 euroa/taloyhtiö (AsOy:t). Kesäasuntojen laajakaistaliittymiin on haettavissa 150 euron apuraha/liittymä.

Laajakaista-apurahan maksamisen edellytys on liittymämaksun suorittaminen kokonaisuudessaan Osk Kymijoen Kyläkuituun ja maksukuiteista toimitetut tositteet säätiölle.

Hakemuskaavake (excel)

Hakemuskaavake (pdf)

Hakemuskaavake laajakaistaliittymä (excel)

Hakemuskaavake laajakaistaliittymä (pdf)

Apurahahakemukset osoitteella: Jaalan kotiseutusäätiö, Poste Restante, Jaalantie 92, 47710 Jaala. Kuoreen tunnus ”hakemus”. Luethan tarkemmat ohjeet hakemusten täyttöön ylälaidan valikon ”APURAHAT” sivulta.