Tässä tietosuojaselosteessa kerromme mahdollisimman avoimesti ja läpinäkyvästi, miten käsittelemme asiakastietojasi. Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisteriseloste

1. REKISTERINPITÄJÄ

Jaalan kotiseutusäätiö
Salparinteentie 1, 47710 Jaala
y-tunnus: 2196019-0

2. YHTEYSTIEDOT REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tuula Mikkola
Sähköposti: jaalan@kotiseutusaatio.net
Puhelinnumero: 040 509 5329

3. REKISTERIN NIMI

Jaalan kotiseutusäätiön yhteystietorekisteri

4. REKISTERIIN LIITTYVÄ SIVUSTO

jaala.eu

5. REKISTERÖIDYT

Jaalan kotiseutusäätiön yhteystietorekisterissä ovat Leirirannan varauksia tehneet sekä muut olelliset yhteyshenkilöt ja -tahot.

6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE JA KÄYTTÖTARKOITUS

Yhteystietorekisteriä pidetään ja henkilötietoja käsitellään Jaalan kotiseutusäätiössä seuraavilla perusteilla:

 • Asiakassuhde
 • Varausjärjestelmän ylläpito
 • Yhteyshenkilöiden listaus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen
 • Palveluista kertominen
 • Palvelujen toteuttaminen

7. REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

 • Henkilön nimi
 • Yritysasiakkailta yrityksen nimi
 • Osoite (ja laskutusosoite)
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Asiakkaan varaukset

8. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • Henkilöltä itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • Henkilöltä itseltään puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai varausjärjestelmän kautta

9. TIETOJEN LUOVUTUKSET

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin. Luovutamme tietoja ainoastaan käyttämiämme palveluja, esimerkiksi alihankintaa varten. Nämä tahot ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

10. TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriin on pääsy Jaalan kotiseutusäätiön hallituksen jäsenillä, Leirirannan varausten ylläpitäjällä sekä säätiön sivuston ja varausjärjestelmän teknisellä toteuttajalla. Asiakasrekisteri on suojattu ja sijoitettu niin, ettei asiaankuulumattomilla ole pääsyä rekisteritietoihin. Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Varausjärjestelmän rekisteri sijaitsee Johku-palvelussa ja tietojen käsittelijänä toimii Aptual Commerce Oy. Täydellisiin rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja Aptual Commerce Oy:n tekninen ylläpitohenkilöstö.

Laajemmin Johku-palvelun tietosuojaperiaatteista: johku.fi/fi/tietosuoja

12. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa. Jaalan kotiseutusäätiötä sitoo myös kirjanpito- ja verolainsäädännön asettamat velvoitteet aineiston säilyttämisestä.

13. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen info@puutarhaneito.fi

 • Tarkastusoikeus, oikeus tietojen oikaisemiseen, vastustamisoikeus ja suoramarkkinointikielto

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

 • Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 • Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

 • Valitusoikeus tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

Evästeet

Sivustolla käytetään ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua sivuston haltijan saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin sivuston toimintojen asianmukaiselle toimimiselle.

Sivustolla ei käytetä analytiikan tai markkinoinnin evästeitä tai työkaluja.