Perustietoa Jaalan kotiseutusäätiön apurahoista

Jaalan kotiseutusäätiö myöntää avustuksia eri tarkoituksiin. Säätiön tavoitteena on mm. tukea Jaalan kulttuurihistoriallisten kohteiden, perinteisten rakennusten ja museoaineiston säilyttämistä.

Kotiseutusäätiö pyrkii myös ylläpitämään ja säilyttämään Jaalan eri alueiden ja kylien elinolosuhteita, jotta ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista.

Säätiö voi tukea myös toiminta-alueeseensa liittyvää tutkimustoimintaa Jaalan eri alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien selvittämiseksi.

Apurahan hakeminen

Hakumenettely

Apurahaa haetaan hakemuslomakkeilla. Hakemiseen tarkoitettuja lomakkeita voi tulostaa tämän sivun alalaidasta tai tiedustella sihteeriltämme Tuula Mikkolalta, nro: 040 5095 329 / sähköposti: jaalan@kotiseutusaatio.net. Pyynnöstä lähetämme hakemuskaavakkeen myös postitse.

Jaalan kotiseutusäätiö julkaisee apurahojen saajien nimet ja euromäärät nettisivuillaan ja paikallisissa tiedotusvälineissä.

Hakemukset ovat Adobe pdf- ja excel-muotoisina. Pdf-muotoisen lomakkeen katselemiseen tarvitaan Adobe Reader-ohjelma, jonka voi ilmaiseksi ladata täältä. Hakemuksia emme ota vastaan sähköisesti, vaan koneella täytetty lomake tulostetaan, allekirjoitetaan ja postitetaan säätiölle yhdessä mahdollisten liitteiden kanssa. Kotiseutusäätiön hallitus päättää apurahojen saajat vuoden lopussa.

Hakemuskaavake on täytettävä huolellisesti koneella.  Pdf-muotoiset hakemuslomakkeet kannattaa ensin ladata/tallentaa koneelle ja täyttää vasta sen jälkeen. Tämän jälkeen lomake tulostetaan ja allekirjoitetaan. Hakemuslomakkeet toimitetaan määräaikana alla olevaan osoitteeseen. Kuoreen merkintä ”hakemus”.

JAALAN KOTISEUTUSÄÄTIÖ
Salparinteenkatu 1
47710 JAALA

Tilitysvelvollisuus

Aikaisemmin myönnettyjen apurahojen tilitykset on tehtävä 30.9.2022 mennessä. Mikäli apurahan käyttöön tarvitaan jatkoaikaa tai käyttötarkoitus muuttuu, otathan asiasta yhteyttä säätiöön sähköpostilla jaalan@kotiseutusaatio.net.

Mikäli tilitys on tekemättä, uutta apurahaa ei voida kyseiselle hakijalle myöntää. Tilitys on vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä. Liitäthän mukaan kopiot maksetuista laskuista tai kuiteista.

Tilitykseen tai apurahan käyttötarkoitukseen liittyvissä kysymyksissä yhteys asiamieheen Tuula Mikkolaan, puhelin 040 5095 329 tai sähköposti: jaalan@kotiseutusaatio.net.