Toiminta

Jaalan kotiseutusäätiö perustettiin vuoden 2007 lopussa.

Säätiön tarkoituksena on säilyttää Jaalan kulttuuriperintöä, sekä vahvistaa Jaalan alueen ja kylien elinkelpoisuutta ja vetovoimaisuutta. Säätiön pyrkimyksenä on myös tehostaa toiminta-alueensa kulttuuri-, virkistys- ja elinkeinotoimintaa ja edistää kyliensä asukkaiden hyvinvointia.

Säätiön tukee esimerkiksi Jaalan kulttuurihistoriallisten kohteiden, perinteisten rakennusten ja museoaineiston säilyttämistä sekä eri alueilla ja kylissä sellaisia elinolosuhteita, että ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista. Säätiö voi tukea myös toiminta-alueeseensa liittyvää tutkimustoimintaa Jaalan eri alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien selvittämiseksi.

Olemme Säätiöt ja rahastot ry:n jäsen ja noudatamme Hyvää säätiötapaa.

Jaalan kotiseutusäätiön säännöt

PDF aukeaa uuteen välilehteen