Apurahat

Perustietoa Jaalan kotiseutusäätiön apurahoista

Jaalan kotiseutusäätiö myöntää avustuksia eri tarkoituksiin. Säätiön tavoitteena on mm. tukea Jaalan kulttuurihistoriallisten kohteiden, perinteisten rakennusten ja museoaineiston säilyttämistä.

Kotiseutusäätiö pyrkii myös ylläpitämään ja säilyttämään Jaalan eri alueiden ja kylien elinolosuhteita, jotta ihmiset haluavat niissä jatkaa asumista ja elinkeinojen harjoittamista.

Säätiö voi tukea myös toiminta-alueeseensa liittyvää tutkimustoimintaa Jaalan eri alueiden ja kylien toimintojen kehittämissuuntien selvittämiseksi.

Apurahan hakeminen

Hakumenettely

Apurahaa haetaan hakemuslomakkeilla. Hakemiseen tarkoitettuja lomakkeita voi tulostaa tämän sivun alalaidasta tai tiedustella sihteeriltämme Tuula Mikkolalta, nro: 040 5095 329 / sähköposti: jaalan@kotiseutusaatio.net. Pyynnöstä lähetämme hakemuskaavakkeen myös postitse.

Jaalan kotiseutusäätiö julkaisee apurahojen saajien nimet ja euromäärät nettisivuillaan ja paikallisissa tiedotusvälineissä.

Hakemukset ovat Adobe pdf- ja excel-muotoisina. Pdf-muotoisen lomakkeen katselemiseen tarvitaan Adobe Reader-ohjelma, jonka voi ilmaiseksi ladata täältä. Hakemuksia emme ota vastaan sähköisesti, vaan koneella täytetty lomake tulostetaan, allekirjoitetaan ja postitetaan säätiölle yhdessä mahdollisten liitteiden kanssa. Kotiseutusäätiön hallitus päättää apurahojen saajat vuoden lopussa.

Hakemuskaavake on täytettävä huolellisesti koneella.  Pdf-muotoiset hakemuslomakkeet kannattaa ensin ladata/tallentaa koneelle ja täyttää vasta sen jälkeen. Tämän jälkeen lomake tulostetaan ja allekirjoitetaan. Hakemuslomakkeet toimitetaan määräaikana alla olevaan osoitteeseen. Kuoreen merkintä ”hakemus”.

JAALAN KOTISEUTUSÄÄTIÖ
Salparinteenkatu 1
47710 JAALA

LOMAKKEEN VOI LADATA TÄSTÄ:

Hakemuslomake (pdf)


Tilitysvelvollisuus

Vuoden 2019 apurahoista on myönteisen päätöksen saaneiden tahojen tehtävä tilitys 31.8.2021 mennessä tai pitempiaikaisista hankkeista vuosittain selvitys apurahakohteen toteutumisesta. Mikäli tilitys on tekemättä, uutta apurahaa ei voida kyseiselle hakijalle myöntää.
Apurahojen käyttöön on myönnetty vuoden lisäaika. Uuden apurahahakemuksen voi tehdä, vaikka vuoden 2019 apuraha olisi vielä käyttämättä ja tilittämättä. Tilitys on vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä. Liitäthän mukaan kopiot maksetuista laskuista tai kuiteista.

Tilitykseen tai apurahan käyttötarkoitukseen liittyvissä kysymyksissä yhteys asiamieheen Tuula Mikkolaan, puhelin 040 5095 329 tai sähköposti: jaalan@kotiseutusaatio.net.